PC PROGRAM ZA VODENJE ODPADNEGA MATERIALA iEkoZbir

Opis

TEHTALNI PROGRAM

Program iEkoZbir rpc je namenjen za:

  • Opremi odjemalnega mesta, na kateri se nahaja PC-sistem z ekranom na dotik. Sistem je povezan z eno ali dvema tehtnicama, ter tiskalnikom
  • Oddaljenem strežniku, na katerem je program »BackOffice« s katerim upravljamo z osnovnimi podatki sistema, kakor tudi z raznimi poročili. Pri enouporabniški različici se le-ta nahaja na sami postaji.
  • shranjevanju zbranih podatkov in
  • tabelarični predstavitvi zbranih podatkov za poljubno obdobje »iReports«.