PC PROGRAM ZA POŠILJANJE PODATKOV NA TEHTNICO scaleEdit

Opis

TEHTALNI PROGRAM

Program scaleedit je namenjen za:

• Program je namenjen za pošiljanje artiklov na tehtnico. Artiklu dodamo lahko opis, sestavine, rok pakiranja, rok uporabe, razne sestavine in intd. Vse artikle shranimo in jim lahko naknadno dodajamo razne podatke.

Vsebuje:

• Osnovni šifrant izdelkov v katerem so določeni osnovni podatki izdelkov • Razdelitev lastnosti tehten ali ne tehtan artikel