PC PROGRAM ZA PAKIRANJE iMes rpc

Opis

TEHTALNI PROGRAM

Program iMes_rpc je namenjen za:

• Oblikovanje in vodenje pakiranih izdelkov v lote • Označevanje z etiketami s podporo logističnim standardom • pridobivanju podatkov iz zunanjih naprav (npr. tehtnica)  • vrednotenju zbranih podatkov,  • shranjevanju zbranih podatkov

Vsebuje:

• Osnovni šifrant izdelkov v katerem so določeni osnovni podatki izdelkov • Razdelitev lasnosti pakiranja za različne odjemalce »Imena Trgovin« • Sestavi in oblikovanju črtnih kod  • Oblikovanje etiket  • Pakiranje tehtanih in kosovnih izdelkov z določitvijo parametrov lota