PC PROGRAM ZA MOSTNO TEHTNICO

Opis

OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU

Na osnovi povezave s tehtnico lahko izpisujemo dokumente,  tehtalne liste, dobavnice, prevzemnice in izdelujemo različna poročila.

Odvisno od nameščenih modulov lahko vodite tudi zalogo materiala

Matični podatki

Matični podatki ali šifranti nam omogočajo hitrejše vnose dokumentov (tehtalnih listov). Šifratn je seznam določenih podatkov s pripadajočo šifro. Npr. Šifrant klientov vsebuje seznam klientov s šifro in podatki o klientu: naziv, naslov, … Šifranti so namenjeni hitremu iskanju in urejanju.

Hitro iskanje pomeni da hitro lahko najdemo določen zapis v seznamu. Npr. ko iščemo klienta, da ga hitro lahko poiščemo z delnim nazivom ki ga poznamo. Iščemo lahko na 2 načina:

  • s kriteriji: v zgornjo vnašalnico lahjko vpišemo delni naziv klienta (npr. digital) in prtisnemo enter. Prikažejo se nam samo klienti kateri vsebujejo v nazivu besedo “Digital”. Kriterijev imamo lahko več in ne samo naziv v šifrantu kleintov. Kriterije lahko po potrebi dodajamo – desna miškina tipka kriteriji in klik na izbrano polje. Zgortaj se nam prikaže vnašalnica za kriterij. Primer dveh kriterijev v šifrantu klientov: Naziv in oznaka.
  • in po stolpcih. Kadar kar vnašamo v seznam oločen tekst, nam program išče po stolpcu pripadajoči podatek. Npr. če se prastavimo v stolpec Naziv(z miško klik ali z smerno puščico “DESNO” na tipkovnici) in vnesemo “suro” nas program postavi na prvo vrstico kjer se naziv kleinta prične z “suro”.Vsak šifratn pa lahko urejamo (popravljamo in dodajamo nove) z denso miškino tipko in klik na Urejanje ali F9 in U. Če npr. želimo vnesti novega klienta: