PC PROGRAM ZA KONTROLO IN NADZOR PREDPAKIRANIH IZDELKOV iMes pps

Opis

TEHTALNI PROGRAM

Program iMes_pps je namenjen za:

• Program je namenjen  za ugotavljanje nazivne količine predpakiranih izdelkov.

Sistem je oblikovan tako, da upošteva veljavno zakonodajo iz tega področja: Odredba o predpakiranih izdelkih.

Program iMes_pps (predpakirani sistem) je namenjen:  pridobivanju podatkov iz zunanjih naprav (npr. tehtnica),   vrednotenju zbranih podatkov,   shranjevanju zbranih podatkov in   grafični predstavitvi zbranih podatkov za poljubno obdobje.